Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức lớp học cảm tình đoàn năm 2015

      Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015); Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2015). Chiều ngày 09/3/2015 Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức lớp cảm tình đoàn cho hơn 160 thanh niên ưu tú trường THCS Nguyễn Lương Bằng.

 

Toàn cảnh lớp học cảm tình Đoàn

 

      Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị -xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

      Đoàn phường Hòa Khánh Bắc đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về tấm gương, thân thế sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh và các tấm gương đoàn viên tiêu biểu. Cùng đó tiến hành rà soát nắm thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên; tổ chức phân loại, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên và phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên tiên tiến.

 

      Việc tổ chức và tham gia tốt lớp cảm tình đoàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn các cấp, là điều kiện để xét kết nạp các học sinh ưu tú vào đoàn. Các em học sinh có mặt trong lớp học hôm nay là những học sinh ưu tú có những điều kiện cần và đủ để giới thiệu cho đoàn.

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)