Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và triển khai 06 bài học lý luận chính trị.

Ngày 21/4/2013, tại hội trường Quang Thành 4A, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và triển khai học tập 06 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên.

Về tham dự khai mạc hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí đại biểu: Đồng chí Nguyễn Bá Nam - Phó Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu; Đồng chí Phạm Quốc Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đồng chí Phan Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND phường; Đồng chí Đinh Thị Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường; các cơ quan truyền thanh tại địa phương và hơn 150 đoàn viên đến từ các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường Hòa Khánh Bắc.

Hình ảnh Đại biểu và ĐVTN tham dự hội nghị

Hội nghị lần này đã giúp cho cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong tình hình hiện nay.

Qua 01 ngày học tập, hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu và đồng chí Phan Công Bằng - Bí thư Quận đoàn trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại hội nghị ĐVTN cũng đã được nghe thông tin về tình hình biển đông trong khu vực hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy
báo cáo nội dung "06 bài học lý luận chính trị" dành cho ĐVTN

Đồng chí Phan Công Bằng - Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu
quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại hội nghị

Hội nghị đã được tổ chức một cách nghiêm túc, thiết thực, 100% cán bộ, đoàn viên trong toàn phường được tham gia học tập và viết thu hoạch nhận thức. Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Mỹ - Bí thư Đoàn phường đã phát biểu chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong toàn phường trong thời gian đến cần bám sát việc học tập với quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn và gắn với các chuyên đề sinh hoạt của Chi đoàn.

Đồng chí Nguyễn Công Mỹ - Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Bắc
phát biểu bế mạc hội nghị

Nguyễn Công Mỹ - Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Bắc