Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đoàn phường Hòa Khánh Bắc ra mắt Đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không

     Hưởng ứng chương trình "Năm thanh niên tình nguyện" năm 2014. Chiều ngày 10/4/2014 tại hội trường UBND phường, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc tổ chức ra mắt đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không trên tinh thần tự nguyện, tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Về dự buổi lễ ở quận có Bà Nguyễn Thị Vân Dung-UVBTV quận Đoàn Liên Chiểu, ở phường có đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại-PCT UBND phường, Bà Nguyễn Đình Thảo Uyên-Phó trưởng công an phường, các trưởng ban ngành, đoàn thể của phường, BCH Đoàn thanh niên khu vực dân cư và các bí thư đoàn trường học trực thuộc đoàn phường tham dự.

 

Toàn cảnh buổi ra mắt Đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không

 

     Với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. "Năm thanh niên tình nguyện 2014" với các hoạt động thiết thực, tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhận thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong các hoạt động của cộng động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phong trào thanh thiếu niên ở địa phương.

 

          Đ/c Phạm Quốc Tư-PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại

PCT UBND phường trao thẻ đội thanh niên tình nguyện và mũ bảo hiểm

 

     Đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không (thanh niên vi phạm pháp luật, vi phạm luật và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, học sinh bỏ học chơi game online) của Đoàn phường Hòa Khánh Bắc được thành lập gồm 01 Đội trưởng do đồng chí Nguyễn Công Mỹ-Bí thư đoàn phường; 02 đội phó và 22 thành viên là đoàn thanh niên khu vực dân cư trên địa bàn phường trong đó các đoàn viên chi đoàn quân sự và chi đoàn công an phường làm nòng cốt.

 

     Nhiệm vụ của đội là công tác tình nguyện tuyên truyền giáo dục quản lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, công tác tuyên truyền vi phạm luật văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông đường bộ và công tác tuyên truyền quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Intenet gần trường học giảm tinh trạng các học sinh bỏ học chơi game online trên địa bàn phường. 

 

     Đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không với kế hoạch hoạt động ra quân 02 lượt trong mỗi tuần, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng quý, tổ chức sơ kết, tổng kết và chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và chương trình hoạt động của đội đưa ra các giải pháp thiết thực, đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

 

     Đội thanh niên tình nguyện xung kích 03 không được thành lập đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc góp phần xây dựng phường Hòa Khánh Bắc văn minh đô thị, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, tạo việc làm, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, cũng thể hiện được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên vi phạm luật văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, các học sinh bỏ học chơi game online trên địa bàn phường. Đây là mô hình mới có ý nghĩa thiết thực, cần được quan tâm, khuyến khích mở rộng và hoạt động có hiệu quả.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)