Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam sơ kết giữa nhiệm kỳ và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013

Sáng ngày 9/7, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013. Đồng chí Nguyễn Bá Đức - Phó Bí thư Quận ủy; đồng chí Huỳnh Sự - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và Đại diện các Ban Xây dựng Đảng quận Liên Chiểu đã đến dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại - dịch vụ chuyển biến tích cực, chợ Nam Ô đưa vào sử dụng có hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh trên địa bàn. Giá trị thương mại - dịch vụ trong nửa nhiệm kỳ đạt 104% với trên 285 tỷ đồng; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm 6,3%. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Giải quyết việc làm hàng năm gần 1.200 lao động, vượt trên 60% so với Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra. Xây dựng cơ bản được đầu tư, trong nửa nhiệm kỳ đã đầu tư nâng cấp 19 tuyến đường, kiệt hẽm với tổng chiều dài trên 2000m, trang bị hệ thống điện chiếu sáng 6 tuyến đường, xây mới nhà làm việc Đảng ủy, Phường đội, xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Thiều với kinh phí 370 triệu đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng, từ năm 2010 đến nay, từ nhiều nguồn vốn, Hòa Hiệp Nam đã thực hiện xây mới 6 nhà tình nghĩa, sửa chữa 7 nhà với tổng kinh phí 571 triệu đồng. Công tác giảm nghèo được xem là nhiệm vụ thường xuyên, trong nửa nhiệm kỳ qua toàn phường đã giảm được 689 hộ nghèo. Quốc phòng - An ninh được đảm bảo. Về công tác xây dựng Đảng, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thường xuyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân được Quận và Thành phố biểu dương như BCH Đảng bộ phường, Chi bộ Công an phường, các đồng chí: Lê Duy Du, Trương Văn Cúc, Trần Phước Hành... Trong nửa nhiệm kỳ đã phát triển 65 đảng viên mới, hàng năm có trên 80% Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 75% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại và thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục, đồng thời tiếp tục đề ra các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII.

Tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam lồng ghép đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Đông Phương