Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng uỷ phường Hòa Hiệp Bắc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2013, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho đảng viên toàn Đảng bộ và cán bộ công chức cơ quan  phường.

Cán bộ, đảng viên tại hội nghị xem phim tư liệu về Bác Hồ

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ẩn Phó Ban Tuyên giáo quận ủy, truyền đạt nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trình bày khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những nội dung liên quan đến phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác.

Đ/c Nguyễn Ẩn, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt nội dung chuyên đề

Hội nghị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan phường tìm hiểu thêm những câu chuyện có thực, xúc động xung quanh sự nghiệp hoạt động cách mạng vì dân, vì nước cũng như những chuyện sinh hoạt thường ngày của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, từ đó tự liên hệ, học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như Hân