Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy Hòa Khánh Bắc tổng kết nhiệm vụ năm 2014.

Sáng ngày 5/1, Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

 

Trong năm, hầu hết các ngành kinh tế đều giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Giá trị CN - TTCN thực hiện trên 5.000 tỷ đồng, đạt 105%. TM DV đạt gần 380 tỷ đồng, Nông nghiệp trên 1.700 tỷ đồng đạt 107%. Tổng thu ngân sách của phường trên 8 tỷ, đạt trên 100% kế hoạch giao. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được triển khai tốt. Năm qua, toàn phường đã xóa 190 hộ nghèo, đặc biệt nghèo đạt trên 100% bằng việc thực hiện các biện pháp thiết thực như: sửa chữa 19 nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn sản xuất,... với số tiền trên 500 triệu

 

đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.400 lao động. Hiện toàn phường không có trường hợp học sinh bỏ học, thiếu niên vi phạm pháp luật. Kết quả bình xét năm 2014 có 152 TDP đạt danh hiệu TDP văn hóa, đạt tỷ lệ trên 80%; có trên 5.400 hộ đạt danh hiệu GĐVH. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu dân số trong năm đều đạt và vượt kế hoạch, công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ được thực hiện tốt. Tình hình tôn giáo, ANCT ổn định. Nhiệm vụ QPQS địa phương chuyển biến tốt, giao quân đợt 1 đạt 100% chỉ tiêu giao. Năm qua, Đảng bộ phường giữ vững tinh thần đoàn kết với 809 đảng viên, trong đó có trên 530 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ trên 78%, 21/41 chi bộ đạt "trong sạch vững mạnh". Dịp này, hội nghị cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 77 cá nhân có thành tích trong hoạt động năm 2014.

 

Bình Phạm.