Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo

Sáng ngày 10/3/2013, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo, Luật biển năm 2012. Tham dự hội nghị có trên 300 đồng chí là đảng viên toàn Đảng bộ, cán bộ công chức cơ quan và hội viên Hội Cựu Chiến binh phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Quảng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố, Báo cáo viên của Thành ủy thông tin về biển, đảo Việt Nam, tình hình an ninh khu vực biển Đông trong thời gian qua, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về giải quyết các tranh chấp trên biển Đông.

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên Cựu Chiến binh về vị trí, vai trò, tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, hội viên Cựu Chiến binh toàn phường nắm bắt kịp thời những vấn đề thời sự về tình hình tranh chấp ở khu vực biển Đông, đặc biệt là chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đó chủ động đấu tranh phòng, chống các dư luận xuyên tạc không đúng sự thật của các thế lực thù địch trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Như Hân