Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng ủy HM quán triệt Nghị quyết HN lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XI

      Sáng ngày 27/3, Đảng ủy phường Hòa Minh hội nghị Nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng khóa XI. Tham gia hội nghị có hơn 200 người là Đảng viên của 43 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

      Tại hội nghị, các Đảng viên được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu phổ biến 2 chuyên đề: 10 vấn đề của hội nghị lần thứ 10 của BCH TW Đảng khóa 11 và chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh". Với các nội dung nổi bật như quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân,... Trên cơ sở kiến thức được tiếp thu tại hội nghị sẽ tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, nêu cao trách nhiệm trong việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, nhà nước, thành phố trên toàn địa bàn phường Hòa Minh.

Bình Phạm