Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 2010 - 2015

Sáng ngày 12/8/2013, Đảng bộ phường Hòa Khánh Nam tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 2010-2015, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và đề ra biện pháp thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đến dự hội nghị có đ/c Nguyễn Bá Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy cùng các đ/c Ban xây dựng Đảng; các đ/c lãnh đạo đảng ủy, các đ/c Bí thư chi bộ và chi ủy viên của 35 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010- 2015, hai năm rưởi qua, phường Hòa Khánh Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết đề ra. Giá trị TM – DV năm 2012 đạt 111,1 tỷ/224,657 tỷ đạt 49,45%, ước thực hiện năm 2013 đạt 139 tỷ/268.628 tỷ đạt 51,14% (Nghị quyết cả nhiệm kỳ là 53%). Giá trị CN-TTCN năm 2012 đạt 106,7 tỷ/224,657 tỷ đạt 47,5%, ước thực hiện năm 2013 là 123,9 tỷ/268,628 tỷ đạt 46,12% (Nghị quyết cả nhiệm kỳ là 42,7%). Giá trị Nông nghiệp năm 2012 đạt 6,857 tỷ/ đạt 3,05 %, ước thực hiện năm 2013 là 5,728 tỷ/268,628 tỷ đạt 2,64% (so với Nghị quyết cả nhiệm kỳ là 4,3). Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt chỉ đạo làm tốt công tác hỗ trợ các gia đình chính sách, hỗ trợ thoát nghèo bền vững và hiệu quả. Qua 03 năm (2010 – 2013) đã hỗ trợ thoát 245 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 462,9 triệu đồng, xây dựng 07 nhà tình nghĩa với số tiền 270 triệu đồng, sửa chữa 24 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 100 triệu đồng và thực hiện nhiều chế độ hỗ trợ chính sách khác. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Các cấp ủy Đảng luôn tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, qua đó, hình thức, nội dung sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng được cải tiến phù hợp với từng loại hình, sát với thực tiễn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ đã phát triển được 45/50 đảng viên mới, đạt 90% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra… Công tác giám sát, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; chính sách đối với cán bộ được quan tâm, chăm lo thỏa đáng hơn. Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố và kiện toàn, nội dung phương thức hoạt động từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính; ô nhiễm môi trường, đường bê tông hóa, điện chiếu sáng… giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể.

Hội nghị cũng đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tôn trọng và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và từng đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Bá Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của phường bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể từng năm, chọn khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, qui hoạch cán bộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).