Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc xác định và quán triệt sâu sắc cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó, cán bộ đảng viên là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong việc học tập tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm cụ thể, hành động nhỏ nhất.

Để việc triển khai Chỉ thị 03 đạt kết quả, sau mỗi đợt học tập và quán triệt Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ đảng, Mặt trận và các Hội đoàn thể từ phường đến khu dân cư  xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong phường. Các Chi bộ đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của Chi bộ, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực công tác.

Hội nghị quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

Qua thực hiện, trên địa bàn phường đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhiều mô hình trong phát triển kinh tế - xã hội với những việc làm cụ thể bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là những mô hình: "Xây dựng khu dân cư văn hóa biển" của Chi bộ 5 và 5A Kim Liên; "Kinh tế vườn rừng" của Chi bộ 13 Kim Liên; "Tiết kiệm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó" của Chi bộ 9 Kim Liên; "Tiết kiệm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo" của Chi bộ cơ quan phường; "An toàn giao thông - văn minh đô thị" thuộc Chi bộ 2 Thủy Tú. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với mô hình đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia; Đoàn Thanh niên phường thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong tham gia xây dựng phong trào "Thanh niên làm theo lời Bác".

Anh Nguyễn Văn Luân (Hộ quần chúng làm kinh tế giỏi) báo công dâng Bác

Đánh giá về kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc dựa trên cơ sở kết quả kiểm tra các Chi bộ, đồng chí Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa rộng rãi trong từng Chi bộ và từng người dân trong phường; tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mọi đối tượng, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư. Kết quả đó đã có tác dụng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa lành mạnh, an sinh xã hội bảo đảm, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể tại địa phương.

Buổi kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 tại Chi bộ

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại phường Hòa Hiệp Bắc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với những kết quả đã đạt được, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 gắn với chủ đề năm 2013; học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành. Phát động mạnh mẽ trong  mọi tầng lớp nhân dân về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương của Bác, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả về công tác an sinh xã hội.

Như Hân