Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ Hòa Khánh Bắc hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI).

Sáng ngày 25/6/2014, Đảng bộ Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI).

 

Dự hội nghị có Đ/c Hà Thúc Liêu - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Liên Chiểu; đ/c Phạm Quốc Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, BTV và BCH Đảng bộ phường, các cấp ủy chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn tham dự.

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua Kế hoạch số 76 ngày 12/5/2014 của Quận ủy Liên Chiểu về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW "Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và 218-QĐ/TW "Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" của Bộ Chính trị khóa XI.

 


Đ/c Hà Thúc Liêu - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Liên Chiểu
triển khai nôi dung các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Thúc Liêu - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Liên Chiểu quán triệt nội dung các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị. Quyết định 217-QĐ/TW "Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" gồm 5 chương, 19 điều quy định rõ mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Đây có thể xem là điều kiện quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có thể bày tỏ chính kiến đối với các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó phát huy vai trò và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quyết định 218-QĐ/TW "Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" gồm 5 chương, 21 điều. Quyết định nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Để triển khai có hiệu quả các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung 2 Quyết định của Bộ Chính trị tới các cấp uỷ, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó nâng cao và làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Chính trị ngay trong năm 2014, đồng thời phân công các đồng chí Thường vụ cấp uỷ có trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo, theo dõi, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

(Người đăng: tuanhn)