Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ Hòa Hiệp Nam sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11

        Ngày 26/6, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai công tác còn lại trong năm 2015.

     Thời gian qua, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện đạt được những kết quả đáng phấn khởi, toàn diện trên các mặt công tác. Giá trị ngành thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh, tổng thu các loại thuế đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 53,6%; lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoạt động của các ngành nội chính, công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể được quan tâm thường xuyên, tình hình ANCT - trật tự ATXH được đảm bảo. Công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, phát triển 9 đảng viên mới, 45 quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

 

      Phương hướng, nhiệm vụ còn lại trong năm 2015, Đảng bộ phường tập trung thực hiện hiệu quả Năm văn hóa, văn minh đô thị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và chỉ đạo phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng an ninh, tăng cường hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể và công đoàn UBND phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 29, Chỉ thị 43 của Thành ủy, đảm nhận xây dựng 01 ngôi nhà tình thương cho đối tượng xã hội trị giá 70 triệu đồng.

     Tại hội nghị sơ kết, Đảng bộ Hòa Hiệp Nam lồng ghép triển khai nội dung các Nghị Quyết Hội nghị 11 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                                        

Thanh Lâm – Hòa Hiệp Nam.