Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc vững mạnh từ việc làm tốt công tác kiểm tra

Xác định đúng đắn công tác kiểm tra cuả Đảng  là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nên trong những năm gần đây, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc đã tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Hiện nay Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc có hơn 300 đảng viên, sinh hoạt ở 32 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ là trường học, cơ quan, công an, quân sự và 25 chi bộ khu dân cư. Năm 2012, qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, Đảng bộ không có chi bộ yếu kém, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86,4%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 12,7%. Đạt được kết quả này, Đảng uỷ phường đã thường xuyên lãnh đạo duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Buổi kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy phường quan tâm: Năm 2012 có 13 đồng chí và năm 2013 đến nay có 18 đồng chí được kết nạp Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng uỷ phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên như: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Bộ Chính trị. Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức luôn được Đảng uỷ phường coi trọng, từng bước nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng uỷ đã bám vào chương trình kiểm tra hàng năm của quận ủy Liên Chiểu, đồng thời chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng trên nhiều lĩnh vực. Từ  năm 2012 đến nay, Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra được 50 lượt tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Kết quả kiểm tra cho thấy các chi bộ duy trì sinh hoạt đúng quy định với bình quân hơn 95% đảng viên dự, trong đó tỷ lệ đảng viên được phân công nhiệm vụ và đảng viên thường xuyên tham gia sinh hoạt cao. Trong sinh hoạt thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ của đảng viên được phân công, triển khai Nghị quyết tháng tiếp theo.

Theo đồng chí Nguyễn Cán, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường: "Kết quả kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, giúp nhận xét, đánh giá sát đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp dưới; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn, cảnh báo, yêu cầu khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm"

Có thể nói rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc ngày càng được triển khai một cách cụ thể, đem lại sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền liên tục.

Như Hân