Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

      Sáng ngày 1/7, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

       Bằng sự đoàn kết và quyết tâm cao, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc tập trung lãnh chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Kinh tế tăng trưởng ổn định. Gía trị công nghiệp đạt trên 720 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ; TMDV đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển ổn định. Các chỉ tiêu pháp lệnh thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu các loại quỹ đạt trên 56%. Chỉ thị 43 được triển trai thực hiện đạt kết quả bước đầu với việc lập lại trật tự tại đỉnh Đéo Hải Vân, đầu tư xây dựng 3000m điện chiếu sáng và 2000m đường bê tông liên tổ. Các chế độ chính sách người có công tiếp tục được quan tâm, đã thực hiện sửa chữa 25 nhà và xây mới 2 nhà, giảm 70 hộ nghèo. cải cách hành chính được tăng cường, đã giải quyết gần 2000 hồ sơ cho tổ chức, công dân, không có trường hợp hồ sơ trễ hẹn. Xây dựng Đảng được tập trung chú trọng. Đảng Uỷ phường triển khai học tập đầy đủ các Nghị Quyết, Chỉ thị, Chuyên đề của Đảng đến toàn thể đảng viên; tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; Công tác xây dựng Đảng luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nội dung "5 xây - 3 chống" tại Chỉ thị 29-CT/TU của Thành Uỷ Đà Nẵng. Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản: tiếp tục phát triên kinh tế, chăm lo chế độ chính sách, hộ nghèo; chú trọng phát triển đảng viên mới; thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tập trung lãnh đạo việc thực hiện năm Văn hóa văn minh đô thị 2015.

      Tại hội nghị sơ kết, Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc lồng ghép triển khai nội dung các Nghị Quyết Hội nghị 11 của BCH Trung ương (XI) và Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đông Phương