Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội xã viên thông qua phương án giải thể tự nguyện HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Hòa Khánh.

Sáng nay, tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Nam, Ban chủ nhiệm HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Hòa Khánh tiến hành Đại hội xã viên thông qua phương án giải thể HTX.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Hòa Khánh ra đời từ những năm 80 của thế kỉ trước, là mô hình kinh tế tập trung, mọi người lao động theo các chỉ tiêu định mức được đặt ra, tất cả đều đặt dưới sự qun lí của nhà nước. Nói tới HTX người ta nghĩ ngay tới cảnh nhà nhà, người người góp công góp của để vào làm ăn tập thể, được tính công điểm, được cấp tem phiếu, người ta cũng nhớ ngay tới hình ảnh những sân phơi hợp tác chất đầy nông sản, những thửa ruộng 3 tấn - 5 tấn, những trại chăn nuôi tập thể "lợn to, bò béo, trâu nuôi đầy đàn"… Có thể nói HTX không chỉ thay đổi một phương thức canh tác, tập quán sản xuất cũ kĩ lâu đời mà còn góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, làm cho đời sống của người dân nông thôn từng bước được cải thiện, nhiều công trình phúc lợi đến nay vẫn còn phát huy hiệu quả. Quả thực, HTX đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong tiến trình phát triển nền nông nghiệp của đất nước nói chung và của địa phương 02 phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam nói riêng.

Theo thời gian mô hình HTX đã ngày càng tỏ ra lỗi thời không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong điều kiện mới, không thích ứng được với nền kinh tế thị trường đang diễn ra ngày càng sôi động, đòi hỏi sự nhạy bén, sự đầu tư có chiều sâu về mọi mặt. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trên địa bàn 02 phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam quá trình đô thị hóa và chỉnh trang đô thị diễn ra mạnh mẽ đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của HTX. Từ mô hình tiên tiến của giai đoạn trước, trải qua hơn 30 năm hoạt động, HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh đã không thể đem lại hiệu quả cho những người trực tiếp tham gia, cũng như thúc đẩy sự vươn lên của nền kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, theo thời gian mô hình HTX đã ngày càng tỏ ra lỗi thời không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong điều kiện mới, không thích ứng được với nền kinh tế thị trường đang diễn ra ngày càng sôi động, đòi hỏi sự nhạy bén, sự đầu tư có chiều sâu về mọi mặt. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trên địa bàn 02 phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam quá trình đô thị hóa và chỉnh trang đô thị diễn ra mạnh mẽ đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của HTX. Từ mô hình tiên tiến của giai đoạn trước, trải qua hơn 30 năm hoạt động, HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh đã không thể đem lại hiệu quả cho những người trực tiếp tham gia, cũng như thúc đẩy sự vươn lên của nền kinh tế địa phương.

Mặc dù Ban chủ nhiệm HTX cùng với lãnh đạo địa phương đã tìm nhiều biện pháp để duy trì và phát huy vai trò của HTX nhưng vì những lý do đã nêu trên HTX không thể tiếp tục hoạt động. Chính vì vậy, tiến hành giải thể mô hình HTX đồng nghĩa với việc xóa bỏ một mô hình kinh tế không còn phù hợp đã trở thành vấn đề quan trọng, cấp thiết không chỉ của Ban chủ nhiệm HTX mà còn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thiết - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, đồng chí Nguyễn Văn Thước - Trưởng phòng Kinh tế quận Liên Chiểu, đồng chí Phan Châu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, đồng chí Phan Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN 02 phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, đại diện Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hòa Khánh cùng sự có mặt đông đủ của 90 đại biểu xã viên thuộc 5 khu vực: Đà Sơn, Khánh Sơn, Thanh Vinh, Đa Phước, Hồng Phước.

Đại hội diễn ra trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ nhiệm HTX - Đại diện Đoàn chỉ tịch trình bày báo cáo và phương án giải thể HTX; lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi, tâm huyết của các đại biểu xã viên. Đồng thời, Đại hội cũng được nghe phần  giải trình, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Thiết - Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu và ý kiến phát biểu bày tỏ "tình cảm biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp vô cùng to lớn của HTX và bà con xã viên trong suốt hơn 30 năm qua" của  đồng chí Phan Châu Tuấn - đại diện lãnh đạo 02 Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam. Đại hội đại biểu xã viên lần thứ III thông qua phương án giải thể  HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Hòa Khánh đã diễn ra thành công tốt đẹp dựa trên tinh thần tự nguyện và dân chủ với 100% ý kiến tán thành của đại biểu xã viên.

Sự thành công của Đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra một thời kỳ mới trong tiến trình phát triển nền kinh tế địa phương trong những năm tiếp theo để nền kinh tế địa phương nhanh chóng bắt nhịp với xu thế đổi mới, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước nhà.                                                                                  

Hoàng Hương (Hòa Khánh Nam)