Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội thành lập Hội sinh vật cảnh phường Hòa Hiệp Bắc

Sáng ngày 13/7/2013 tại cơ quan phường Hòa Hiệp Bắc, Ban Vận động thành lập Hội Sinh vật cảnh phường Hòa Hiệp Bắc đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2013- 2015. Về dự Đại hội có Ông Nguyễn Quang Nga - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Đà Nẵng; Ông Nguyễn Văn Tống - Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh quận Liên Chiểu; Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân quận; Đại diện Phòng Nội vụ quận; Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, Hội đoàn thể phường; các bộ phận chuyên môn UBND và hơn 20 hội viên chính thức của Hội sinh vật cảnh phường Hòa Hiệp Bắc.

Ban vận động chủ trì Đại hội

Hội Sinh vật cảnh phường Hòa Hiệp Bắc là tổ chức xã hội tự nguyện của những cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, hoạt động trong lĩnh vực sinh vật cảnh như : hoa, cây cảnh, cây khô tạo hình, chim cảnh, đá cảnh… đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; cùng nhau xây dựng, phát triển dịch vụ sinh vật cảnh; bảo vệ môi trường góp phần giữ gìn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hội Sinh vật cảnh phường là tổ chức thành viên của UBMTTQVN phường chịu sự quản lý Nhà nước của UBND phường Hòa Hiệp Bắc thông qua bộ phận chuyên môn tham mưu Văn hóa Xã hội.

Ông Trương Việt Q.CT UBND phường phát biểu chỉ đạo

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình vận động thành lập Hội và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013- 2015; Hội Sinh vật cảnh phường Hòa Hiệp Bắc hiện có hơn 20 hội viên chính thức. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Xây dựng phát triển ngành nghề Sinh vật cảnh thành một mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp các ban ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm làm chuyển biến nhận thức của nhân dân về lợi ích thiết thực của sinh vật cảnh trong việc góp phần tạo công ăn việc làm, giảm nghèo…

BCH Hội Sinh vật cảnh phường nhiệm kỳ 2013-2015 ra mắt

Ông Nguyễn Quang Nga - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã thông qua Điều lệ hoạt động của Hội và bầu BCH gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Kế Vinh (Trưởng Ban vận động thành lập Hội) nhân viên hành chính Công ty cổ phần ximăng Vicem Hải Vân được bầu làm Chủ tịch Hội.

Như Hân