Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội Mặt trận TQVN phường Hòa Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường UBND phường Hoà Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh đã long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2014  - 2019.

 

Về dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Kim - PCT Ủy ban Mặt trận TQVN quận Liên Chiểu; Các đồng chí đại diện Ủy ban mặt TQVN trận quận. Đồng chí Nguyễn Văn Cường - QUV, Bí thư Đảng bộ phường và các đ/c trong BTV Đảng ủy phường; Các đ/c đại diện cho UBMTTQVN các đơn vị phường bạn, các trường học, đơn vị bộ đội và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường; Đại hội còn có 89 đại biểu chính thức đại diện các đồng chí BCH Đảng bộ, các đồng chí đại diện Thường trực UBND, các ban ngành đoàn thể, chức sắc tôn giáo, cấp uỷ chi bộ trực thuộc và Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư.

 


Toàn cảnh tại Đại hội Mặt trận TQVN phường Hòa Minh

 

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong đời sông kinh tế, nhu cầu giải quyết việc làm, thực hiện giải tỏa đền bù tái định cư, an sinh xã hội gặp những khó khăn do thiên tai dịch bệnh và những bức xúc về các vấn đề xã hội… Song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường và Ủy ban Mặt trận TQVN quận Liên chiểu, tinh thần đoàn kết vượt khó luôn được phát huy, cán bộ và nhân dân toàn phường đã phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu quận giao. Vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tốt các phong trào của địa phương.

 

Đại hội Mặt trận TQVN phường Hòa Minh qua 02 ngày làm việc (ngày 08 - 09/01/2014), với tinh thần tập trung trí tuệ và đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã thảo luận và Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Thông qua báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh khóa XII và chương trình hành động của UBMTTQVN phường lần thứ XII nhiệm kỳ 2014 - 2019 về "tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc 03 cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đi vào chiều sâu có hiệu quả và chất lượng.

 


Đ/c Phạm Thống - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường
khóa XII nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử Ủy ban MTTQVN phường khóa XII nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 45 đồng chí, cử Ban Thường trực gồm 5 đồng chí, cử các chức danh trong Ủy ban tThường trực gồm 1 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực. Tại Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn địa biểu đi dự Đại hội Mặt trận cấp trên gồm 16 vị và 01 đại biểu đương nhiên.

 


Các đồng chí thôi ủy viên UB MTTQVN phường nhiệm kỳ 2014 - 2019
nhận hoa chúc mừng

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới Đại hội đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo, cơ quan, doanh nghiệp, các trường học, lực lượng vũ trang, quân đội đóng trên địa bàn phường; các cá nhân tiêu biểu, các mạnh thường quân… tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương cùng sức đồng lòng, sáng tạo vận dụng thời cơ, vượt qua thử thách cùng làm cho vững chắc sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận TQVN phường Hòa Minh được khẳng định, đồng thời đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thời đại mới.

 

Thành Quyết - Hòa Minh.