Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Nam lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Vào 2 buổi sáng các ngày 26 và 27/12/2013, tại Hội trường UBND phường đã diễn ra Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Nam phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019). 

 

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiển – PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ và các đại biểu chính thức đến từ ban CTMT khu dân cư; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn đã về dự đại hội.

 


Quang cảnh Đại hội

 

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ công tác mặt trận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2008 - 2013) cho thấy: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN phường đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

MTTQVN phường Hòa Khánh Nam tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, trong đó tiêu biểu là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Hiện nay đã có 27 khu dân cư của phường đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động và đạt kết quả tốt. Hàng năm có trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; Tổ dân phố văn hoá đạt 70%; nhiều khu dân cư, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Nếp sống văn minh đô thị, nhất là nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được người dân địa phương chấp hành và thực hiện nghiêm túc.

 


Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kỳ XIII (2014 - 2019) 
cùng các thành viên ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

Từ nhiều năm qua, cuộc vận động xây dựng quỹ "ngày vì người nghèo" đã trở thành cuộc vận động lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Trong 5 năm qua đã vận động đóng góp được gần 1 tỷ đồng xây dựng quỹ, hỗ trợ giúp cho 29 hộ nghèo cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn buôn bán phương tiện sinh kế làm ăn, hỗ trợ vốn chăn nuôi… Ngoài ra, còn kịp thời hỗ trợ thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh hoạn nạn, góp sức xóa hết hộ nghèo chuẩn cũ năm 2012, đồng thời xóa 108/333 hộ nghèo chuẩn mới năm 2013. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên và tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 


Lãnh đạo Đảng ủy phường phát biểu và trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

 

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTQVN phường khoá XII (nhiệm kỳ 2008- 2013); tham luận của các đại biểu; Công bố kết quả hiệp thương cử uỷ viên Uỷ ban MTTQVN, Ban Thường trực và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường khoá XIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); đoàn đại biểu của Uỷ ban MTTQVN phường đi dự Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQVN quận Liên Chiểu (nhiệm kỳ 2014 - 2019) tại phiên họp thứ nhất của Đại hội. Kết quả hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường; các đồng chí Đặng Văn Hùng và Trần Minh Phương giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường. Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu và thông qua chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQVN phường trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN).