Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong 2 ngày 20, 21/11/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc tiến hành trọng thể Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đây là đơn vị Đại hội điểm cấp phường của quận Liên Chiểu. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Dư - PCT UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng; đ/c Trần Văn Thông - Trưởng ban Tổ chức tuyên huấn thành phố Đà Nẵng, ở quận có Bà Hoàng Thị Hải Yến - UVBTV, CT UBMTTQVN quận Liên Chiểu; đ/c Nguyễn Văn Hiển-PCT UBMTTQVN quận Liên Chiểu, ở phường có đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND phường, đ/c Phạm Quốc Tư - PBT Thường trực Đảng ủy, đ/c Dương Thị Thanh Thủy - PBT Đảng ủy, đ/c Phan Văn Đại-PCT UBND, đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường, các Trưởng ban ngành đoàn thể của phường, các đồng chí là Chủ tịch UBMT 4 phường bạn Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh trên địa bàn quận Liên Chiểu và 99 đại biểu chính thức và 78 đại biểu khách mời, các cấp ủy chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận khu vực dân cư tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ quận Liên Chiểu, của Đảng ủy, sự phối hợp của Chính quyền và các cơ quan ban ngành, đoàn thể của phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Khánh Bắc đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động đồng thời luôn đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động nhất là 2 cuộc vận động lớn đó là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" qua các cuộc vận động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Tại Đại hội Ông Huỳnh Đức Hòa - Phó chủ tịch thường trực MTTQ phường đọc báo cáo tổng kết chương trình hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ (2008-2013) và chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019. Báo cáo đã đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ qua (2008 - 2013) Mặt trận phường và cơ sở đã chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân với các phương thức chủ động tích cực nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Trên cơ sở tổ chức vững mạnh, Mặt  phường đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như phong trào "TDĐKXDĐSVH", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động"Ngày vì người nghèo". Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước đã được các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả tốt. Toàn phường hiện có hơn 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" trở lên; tổ đạt danh hiệu văn hóa trên 70%; vận động 7 tộc họ đăng ký xây dựng tộc họ văn hóa. Đặc biệt, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các hoạt động công tác xã hội mang lại hiệu quả. Trong 5 năm qua, bằng nguồn vận động của Mặt trận phường và nguồn phân bổ của cấp trên, Cuộc vận động gây quỹ "Ngày vì người nghèo" được huy động mạnh mẽ trong nhân dân, trong 5 năm từ 2008 - 2013 đã huy động được 983.788.000 đồng. UBMTTQVN phường đã hỗ trợ xây mới 06 nhà đại đoàn kết tổng kinh phí 99.915.000đ và sửa chữa 46 nhà cho các hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 220.700.000 đồng; hỗ trợ quần áo mới và sách vở cho 306 em đối tượng con hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 361 hộ nghèo trong có dịp tết nguyên đán, hỗ trợ học bổng cho 16 em với tổng kinh phí trên 180.466.000 đồng. Ngoài ra, UBMTTQVN phường còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn dân cư.

Để góp phần xây dựng môi trường cảnh quang sạch đẹp, Mặt trận phường xây dựng đề án: "Vận động 100% kinh phí đóng góp của nhân dân làm đường bê tông và điện chiếu sáng kiệt, hẻm. Đã có 10 tổ dân phố, bắc 62 bóng đèn với số tiền 81.200.000đ, có 05 tổ làm đường bê tông dài 1.090m với số tiền 295.230.000 đồng. Với kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua Mặt trận phường đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 là đơn vị nhiều năm dân đầu trong toàn quận và đã nhận 02 Bằng khen của UB TW MTTQVN và nhiều Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng, nhìn chung hoạt động của UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2008 - 2013 đã đề ra.

Tại Đại hội đã nghe báo cáo tham luận của các thành viên rất phong phú và đầy khích lệ. Tham luận của Trưởng Công An phường do Ông Đặng Văn Đấu trình bày với chương trình phối hợp Nghị quyết liên tịch công an phường với Mặt trận phường nhiệm kỳ qua, tham luận của Tộc trưởng, tộc Phùng Đa Phước do Ông Phùng Đình Thuận trình bày với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC", tham luận của Ban CT MT Đa Phước 2 do Bà Tạ Thị Thoa trình bày với 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ngày càng đạt hiệu quả cao và phong trào "5 nên, 5 không" của Ủy ban MTTQ thành phố phát động. Tất cả đều nói lên tinh thần đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm cao, chung sức chung lòng cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế ở địa phương.

Tại Đại hội các đại biểu đã nhất trí thông qua báo cáo đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2008 - 2013, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò vị thế của MTTQ Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Mặt trận xã nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đó là: 100% tổ dân phố triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo"; phấn đấu đến năm 2019 giảm hộ nghèo theo tiêu chí 500.000đ xuống dưới 1%; hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc có chất lượng cao; Đại hội đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các thành viên Ủy ban MTTQ phường phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, chung sức cùng nhau thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Mặt trận phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 với tinh thần: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", quyết tâm xây dựng phường Hòa Khánh Bắc ngày càng phát triển.

Bà Hoàng Thị Hải Yến - CT UBMTTQVN quận Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, Bà Hoàng Thị Hải Yến-CT UBMTTQVN quận Liên Chiểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của MTTQVN phường Hòa Khánh Bắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phôí hợp đã được duy trì và tổ chức có hiệu quả. cuộc vận động "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung và cách làm thiết thực. Đồng thời trong thời gian tới Mặt trận phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và XI, các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh"; "về công tác dân tộc"; "về công tác tôn giáo"; Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư, triển khai có kết quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

BCH UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2014 - 2019 ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội MTTQ phường đã hiệp thương dân chủ cử 45 vị vào UBMTTQVN phường, nhiệm kỳ 2014-2019. Tại phiên họp thứ nhất UBMTTQ phường, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường và bầu đồng chí Nguyễn Tri Thám tiếp tục giữ chức danh chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Các hình ảnh tại ĐH UBMTTQVN phường Nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Đ/c Đặng Ngọc Nhân - Bí thư, CT UBND trao bức trướng tại Đại hội

Đ/c Trần Văn Dư - PCT UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Tri Thám - CT UBMTTQVN phường trao quà cho các đ/c không tham gia BCH khóa mới

Lãnh đạo MT thành phố, MT quận, lãnh đạo Đảng ủy và MT phường chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)