Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội Hội Tù yêu nước phường Hòa Hiệp Bắc

     Sáng 20/01/2015, Hội Tù yêu nước phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức Đại hội Hội tù yêu nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hồ Văn Chinh, Chủ tịch Hội Tù yêu nước quận Liên Chiểu; Ông Trương Công Hiếu, Bí thư Đảng bộ phường; Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường, Ông Trần Lý Tưởng, Chủ tịch UBMTTQVN phường; đại diện các Hội đoàn thể phường đã đến dự.

 

Đại hội Hội Tù yêu nước phường Hòa Hiệp Bắc

 

     Nhiệm kỳ 2009-2014, hoạt động của Hội Tù yêu nước phường Hòa Hiệp Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng bất khuất, các hội viên đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Đến nay Hội đã thành lập 4 chi hội, với 72 hội viên. Tổ chức hội được củng cố, góp phần đưa hoạt động của hội ngày càng hiệu quả. Hầu hết anh chị em hội viên đều lớn tuổi, nhưng nhiều cán bộ, hội viên vẫn giữ vai trò nòng cốt, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội và các cuộc vận động, phong trào như "đền ơn đáp nghĩa", "Bảo vệ an ninh Tổ quốc", cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư", "xây dựng gia đình văn hóa"... 

 

BCH mới nhiệm kỳ 2015-2020

 

     Trong 5 năm qua, Hội cũng tích cực vận động nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm với số tiền hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ những hội viên khó khăn, ốm đau, tặng sổ tiết kiệm, phát triển kinh tế … hội đã vận động đóng góp 45 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 3 hội viên. Trong nhiệm kỳ tới, Hội tù yêu nước phường tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội. Phát huy truyền thống, tinh thần bất khuất của chiến sĩ cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng có công, đồng thời giáo truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ…

 

     Phấn đấu cuối năm 2016 Hội không còn hộ nghèo; 100% hội tù yêu nước ở các chi hội đạt vững mạnh cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức; 100% hội viên gương mẫu, đạt chuẩn gia đình văn hóa. Đại hội đã  bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người. Bà Trần Thị Diệu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội .

 

Như Hân