Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội Chi Đoàn Dân - Đảng quận Liên Chiểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2017

      Ngày 25/6/2015 tại Hội trường Quận ủy Liên Chiểu đã diễn ra Đại hội Chi Đoàn Dân - Đảng quận Liên Chiểu lần thứ VII, nhiệm kì 2015-2017.

      Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo BTV Quận Đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, công Đoàn, các anh chị nguyên là Bí thư chi Đoàn qua các thời kỳ, cùng 32 đoàn viên chi đoàn về tham dự Đại hội.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi Đoàn

 

     Trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2015), công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi Đoàn Dân Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của công tác Đoàn toàn quận. Trong nhiệm kỳ qua, Chi Đoàn đã triển khai, cụ thể hóa 02 phong trào "xung kích, đồng hành" phụ hợp với đặc điểm tình hình đoàn viên, tham gia và tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phong trào "3 hơn", "3 trách nhiệm", bồi dưỡng kết nạp cho Đảng 07 đồng chí,... đạt hiệu quả thiết thực.

 

Lễ trưởng thành Đoàn tại Đại hội

 

      Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp vào báo cáo của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 trình tại Đại hội; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Dân-Đảng quận lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 05 đồng chí.

 

Phan Vy - Quận Đoàn Liên Chiểu