Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

      Trong hai ngày 17 và 18/3, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là địa phương được chọn tổ chức Đại hội điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

 

          Toàn cảnh Đại hội

 

       Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng góp phần thúc đẩy sự phát triển theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị và tài nguyên môi trường có nhiều mặt tiến bộ làm cho diện mạo đô thị của phường ngày càng khang trang, văn minh; công tác phát triển văn hóa – xã hội được quan tâm và đi vào thực chất mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam; công tác thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác dân số KHHGĐ, bảo vệ chăm sóc trẻ em, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, truyền thanh cơ sở có nhiều khởi sắc; công tác quốc phòng – quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền, hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng luôn được đặc biệt chú trọng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp quần chúng, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

          Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết – Thành ủy viên

            Bí thư Quận ủy Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo

 

         Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 tập trung ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tạo đột phá mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phường gắn với tăng trưởng của quận và thành phố; chú trọng phát triển văn hóa xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác xóa nghèo bền vững, tạo việc làm, giảm tệ nạn xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

 

          Tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH khóa XIII

 

       Tại Đại hội, BCH Đảng bộ khóa XIII đã thông qua báo cáo kiểm điểm, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên, thông qua các Đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội…Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V gồm 18 đồng chí, tặng quà cho 08 ủy viên BCH khóa XIII không tham gia khóa mới. Đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND phường) được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường khóa XIV.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV

 

        Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 05 đồng chí, bầu Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                           Thanh Lâm (Hòa Hiệp Nam)