Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đà Nẵng thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đối với các hộ giải tỏa dự án Nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế.

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định phê duyệt số tiền 886 triệu đồng để giải quyết, hỗ trợ đền bù ổn định đời sống cho hơn 43 hộ giải tỏa bị ảnh hưởng rào chắn thi công Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã Ba Huế trên địa bàn quận Liên Chiểu.

 

Để đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đối với các hộ giải tỏa dự án Nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế.

 

Theo đó, thời gian áp dụng thưởng tiến độ là: Trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày chủ hộ nhận được Thông báo mời nhận tiền và đề nghị bàn giao mặt bằng. Thông báo được chủ hộ ký nhận và có xác nhận của UBND phường. Trường hợp bàn giao mặt bằng trước ngày 31/01/2014 (Trước tết nguyên đán Giáp Ngọ) thì được hỗ trợ thêm 30.000.000đ (ba mươi triệu) đồng/hộ.

 

Ngoài ra còn mức thưởng tiến độ như sau:

 

1. Thưởng 5% trên giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, vật kiến trúc, cây cối (không kể giá trị bồi thường đất và các chính sách hổ trợ khác) có tổng giá trị bồi thường dưới 300.000.000đ (Ba trăm triệu) đồng.

 

2. Thưởng 8% trên giá trị bồi thường nhà, công trình phụ, vật kiến trúc, cây cối (không kể giá trị bồi thường đất và các chính sách hổ trợ khác) có tổng giá trị bồi thường trên 300.000.000đ (Ba trăm triệu) đồng. Mức thưởng tối đa không quá 30.000.000đ (ba mươi triệu) đồng/hộ.

 

Diễm Châu - Phường Hòa Minh.