Lịch công tác quận ủy Lịch công tác quận ủy

Điện tái tạo tại Việt Nam bao giờ hết 'ế Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á

LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 05/06/2023
Thứ ba 06/06/2023
Thứ tư 07/06/2023
Thứ năm 08/06/2023
Thứ sáu 09/06/2023
Thứ bảy 10/06/2023
Chủ nhật 11/06/2023
LỊCH DỰ KIẾN