Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành

Điện tái tạo tại Việt Nam bao giờ hết 'ế Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á

LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 05/06/2023 ĐẾN NGÀY 11/06/2023
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 05/06/2023
Thứ ba 06/06/2023
Thứ tư 07/06/2023
Thứ năm 08/06/2023
Thứ sáu 09/06/2023
Thứ bảy 10/06/2023
Chủ nhật 11/06/2023
LỊCH DỰ KIẾN