Công khai các Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại các trường học

Công khai các Kết luận thanh tra của Thanh tra quận Liên Chiểu về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tài chính khác tại các trường: Tiểu học Phan Phu

Quyết định về việc giải quyết nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Sương, trú tại số nhà 541 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (lần đầu)

Quyết định số 6350/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc giải quyết nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Sương, trú tại số nhà 541 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận

Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND phường Hòa Hiệp Nam về lập thủ tục xác nhận thừa kế không đúng quy định pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Kết luận nội dung tố cáo số 04/KL-UBND ngày 11/6/2021 của UBND quận Liên Chiểu về nội dung tố cáo đối với UBND phường Hòa Hiệp Nam về lập thủ tục xác nhận thừa kế không đúng quy định pháp luật
        

© Copyright 2014 lienchieu.danang.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu

Email: quanlienchieu@danang.gov.vn

Trụ sở cơ quan: 168 Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại đường dây nóng: (84.0236) 3.682.222; Fax: (84.0236) 3.841.882

Email đường dây nóng: duongdaynonglc@danang.gov.vn

Xem bản: Desktop | Mobile

 

Chungnhan Tin Nhiem Mang