DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN LIÊN CHIỂU KHÓA I (2014-2017)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

SĐT

1

Lê Quang Hà

Cty TNHH Sức Trẻ 

Chủ tịch

0913405105

2

Đinh Xuân Cường

Cty TNHH Cường Tiến Minh

Phó Chủ tịch

0905814588

3

Lê Tấn Minh

Cty CP Minh Lộc Phú

Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký 

0905.571.777

4

Châu Quang Anh

Cty TNHH An Thạnh

Phó chủ tịch thường trực

0905899069

5

Phan Sắc Lê Vũ

Cty TNHH KT&DVTM Sao Việt

Phó chủ tịch

0914044748

6

Hoàng Thị Hồng Nhạn

Cty CPĐT Tân Khai Phát

Ủy viên

0905698778

7

Nguyễn Ngọc Tranh

Giấy Nguyễn Ngọc Tranh

Ủy viên

0934915215

8

Nguyễn Đình Trung

Cty CP Lam Nguyễn Gia 

Ủy viên

0917969489

9

Lê Thị Mừng

Cty TNHH MTV Lê Duy Nguyễn

Ủy viên

0905076909

10

Lê Anh Tuấn

Chi nhánh ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ủy viên

0905141211

11

Nguyễn Đức Phương

Cty TNHH Đầu tư và xây dựng Sơn Hà

Ủy viên

0903503937

12

Nguyễn Xuân Sơn

Cty TNHH SX chế biến KDXK Hương Quế 

Ủy viên

   0913392094

13

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Cty TNHH Hải Lâm

Ủy viên

0905.999.900

14

 

Võ Đình Thuần

Cty TNHH Võ Gia 

Ủy viên

0914.065.247

15

Nguyễn Văn Đức

Cty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân

Ủy viên

0914039053