Công bố công khai quyết toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Phòng chống thiên tai quận Liên Chiểu (05/08/2022)
Quyết định số 08/QĐ-PCTT ngày 29/7/2022 của BCH P...
Tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong mùa du lịch và mùa nắng nóng trên địa bàn quận (05/08/2022)
Công văn số 1715/UBND-PYT ngày 04/8/2022 của UBND...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 7 năm 2022 (05/08/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 6 năm 2022 (04/07/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2022 (03/06/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2022 (04/05/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ the...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 4 6 1 5 9 3
Hôm nay: 2.800
Hôm qua: 5.102
Tuần này: 30.772
Tháng này: 72.164
Tổng cộng: 13.461.593
Đăng nhập