Hòa Khánh Bắc kiểm tra công tác VSATTP trên địa bàn phường năm 2018 (22/08/2018)
Trạm Y tế phường phối hợp với Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tổ chức đoàn đi kiểm tra chất lượng VS...
Hòa Minh: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và “Thành phố 4 an” (02/07/2018)
Tối 29/6, UBMTTQVN phường Hòa Minh phối hợp UBND phường tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn k...
Liên Chiểu tập trung công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (17/04/2018)
Tập trung kiểm tra, xử lý theo chuyên đề các cơ sở chế biến, nhất là các cơ sở chế biến đậu khuôn, c...
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Y tế quận Liên Chiểu cấp đến ngày 02/8/2017 (01/11/2017)
Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng n...
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống do Phòng Y tế quận Liên Chiểu cấp đến ngày 17/02/2017 (01/11/2017)
Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nh...