Phương pháp ghi số trong văn bản hành chính và lập sổ đăng ký văn bản đi (15/04/2014)
  Theo quy định tại Nghị định số 09/2010/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều...
Trật tự trình bày các văn bản viện dẫn (căn cứ ban hành) trong quyết định quản lý hành chính. (13/01/2014)
Quyết định quản lý hành chính là văn bản do các cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành nhằm chỉ ...
Điểm khác của bìa hồ sơ theo tiêu chuẩn mới. (03/01/2014)
Bìa hồ sơ là công cụ không thể thiếu trong việc lập hồ sơ của mỗi cơ quan, tổ chức. Bìa hồ sơ đúng ...
Ngày Lưu trữ Việt Nam. (03/01/2014)
Cách đây 68 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chí...
Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ. (27/12/2013)
Từ năm 2005, theo quy định tại Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng...
Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. (27/12/2013)
Biểu mẫu báo cáo theo Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo...
Quy định về lập hồ sơ đã thống nhất và phù hợp ? (27/11/2013)
Lập hồ sơ là nhiệm vụ quan trọng của công tác văn thư, là điểm nối tiếp giữa công tác văn thư ...
Một số nội dung cần lưu ý khi xác định thời hạn bảo quản tài liệu (27/11/2013)
Như chúng ta đã biết, theo quy định, mỗi cơ quan, tổ chức phải ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài...
Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức (27/11/2013)
  Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây ...
Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (27/11/2013)
  Ngày 08 tháng 4 năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác ...