Kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2017)
Cách đây 71 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời n...
Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử cấp huyện (30/12/2015)
      Theo quy định tại Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, lưu trữ lịch sử được tổ chức...
Đà Nẵng có 223 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố (30/12/2015)
      Thực hiện Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hư...
Kỷ niệm 70 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2016) (29/12/2015)
      Cách đây 70 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch ...
UBND Quận Liên Chiểu tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (07/12/2015)
        Ngày 03/12/2015 tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận, UBND quận Liên...
Thực trạng vấn đề tiêu huỷ tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan hiện nay (07/09/2015)
Có thể nói, tiêu hủy tài liệu hết giá trị là nội dung cần thiết phải thực hiện trong công tác lưu tr...
Công tác bảo vệ bí mật nhà nước và văn thư, lưu trữ: Mối quan hệ khăng khít (27/01/2015)
     Như chúng ta đã biết, trong hoạt động của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào phải luôn...
Quy định mới về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ và ngạch công chức chuyên ngành văn thư. (04/12/2014)
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh...
Một số lưu ý về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. (04/12/2014)
Phần căn cứ pháp lý để ban hành quyết định: Đa số các cơ quan, đơn vị không căn cứ vào văn bản quy...