Hòa Khánh Bắc: Sinh hoạt Câu lạc bộ Tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi dựa vào cộng đồng (28/08/2017)
Sáng ngày 24/8/2017, tại Hội trường UBND phường, Ban DSKHHGĐ phường phối hợp với Hội Người Cao tuổi ...
Lữ đoàn 683 (Cục Vận tải – TCHC) Bàn giao nhà đồng đội năm 2017 (28/08/2017)
Chiều ngày 23/8/2017, tại tổ 45E phường Hoà Khánh Bắc, đó Lữ đoàn 683 (Cục Vận tải – TCHC)  tổ ...
Truyền thông giáo dục đời sống gia đình (28/08/2017)
         Ngày 18/8/2017 tại UBND phường Hòa Minh, Phòng Văn hóa và Thông ti...
Tạo thuận lợi cho người dân khi sắp xếp lại tổ dân phố (28/08/2017)
     Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sắp xếp lại tổ...
Liên Chiểu: Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính thăm Khu di tích Cách mạng B1-Hồng Phước (28/08/2017)
Ngày 21/8, trên 100 học viên Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (LLCT-HC) Liên Chiểu do Ôn...
Hòa Khánh Nam: Tập huấn luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (28/08/2017)
         Ngày 22/8/2017, UBND phường Hòa Khánh Nam phối hợp với Bảo hi...
Đậi hội TDTT phường Hòa Hiệp Nam lần thứ V (14/08/2017)
     Sáng 13/8, UBND phường Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu khai mạc Đại hội TDTT lần th...
Hòa Hiệp Bắc, Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IV. (14/08/2017)
Uỷ ban nhân dân Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức bế mạc Đại hội thể dục thể thao Phường Hòa Hiệp Bắc ...
Liên Chiểu tổ chức giải bơi lội trẻ năm 2017 (08/08/2017)
     Sáng ngày 05/8/2017, Trung tâm VHTT quận phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè c...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Trang thông tin điện tử (03/08/2017)
Ngày 31-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Biên tập Cổng thông ...