Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v ban hành danh mục 3 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2014
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.185-QD-UBND.pdf