Trích yếu nội dung
Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019
Nội dung chi tiết

Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019

Đính kèm:
1.924-QD-UBND.signed.pdf

Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019
Số kí hiệu 924/QĐ-UBND Người ký Đàm Quang Hưng
Ngày ban hành 19/03/2019 Ngày xuất bản 20/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019
  2. Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể, Bằng khen cho 09 tập thể và 07 cá nhân thuộc quận Liên Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
  3. Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
  4. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013