Trích yếu nội dung
Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 17/01/2018 V/v Bãi bỏ các quyết định số 6887,7122,7779 liên quan đến phê duyệt giá trị bồi thường các dự án Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
Nội dung chi tiết
http://docs.portal.danang.gov.vn/images/documents/Van%20ban%20dieu%20hanh/2018/406%20cv.pdf
Đính kèm:

Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 17/01/2018 V/v Bãi bỏ các quyết định số 6887,7122,7779 liên quan đến phê duyệt giá trị bồi thường các dự án Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
Số kí hiệu 406/UBND-QLĐTư Người ký Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành 17/01/2018 Ngày xuất bản 17/01/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018
  2. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  3. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  4. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu