Trích yếu nội dung
Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
Nội dung chi tiết
Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
Đính kèm:
1.cvan 7315.pdf
2.Thông báo 112.pdf

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
Số kí hiệu 7315/UBND-KT1 Người ký Trần Văn Miên
Ngày ban hành 31/08/2016 Ngày xuất bản 31/08/2016
Ngày hiệu lực 31/08/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018
  2. Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 17/01/2018 V/v Bãi bỏ các quyết định số 6887,7122,7779 liên quan đến phê duyệt giá trị bồi thường các dự án Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
  3. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  4. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu