Trích yếu nội dung
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
Nội dung chi tiết
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành 
Đính kèm:
1.QĐ.pdf

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
Số kí hiệu 01/2016/QĐ-UBND Người ký Đàm Quang Hưng
Ngày ban hành 09/09/2016 Ngày xuất bản 09/09/2016
Ngày hiệu lực 09/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành UBND quận Liên Chiểu
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018
  2. Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 17/01/2018 V/v Bãi bỏ các quyết định số 6887,7122,7779 liên quan đến phê duyệt giá trị bồi thường các dự án Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
  3. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  4. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu