Trích yếu nội dung
Bộ Luật Dân sự 2015
Nội dung chi tiết
Bộ Luật Dân sự 2015
Đính kèm:
1.Bo Luat dan su.pdf
2.Bo Luat Dan su Tiep theo.pdf

Bộ Luật Dân sự 2015
Số kí hiệu 91/2015/QH13 Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 24/11/2015 Ngày xuất bản 08/11/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Luật Dân sự Loại văn bản Luật
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Quốc hội
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: