Trích yếu nội dung
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.159-2014-TT-BTC.pdf

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Số kí hiệu 159/2014/TT-BTC Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 27/10/2014 Ngày xuất bản 27/10/2014
Ngày hiệu lực 12/12/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực TC-KT-NS Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
  2. Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thành phố Đà Nẵng
  3. Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. V/v Ban hành Quy định cho vay và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo