Trích yếu nội dung
Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.29-2014-ND-CP.pdf

Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
Số kí hiệu 29/2014/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 10/04/2014 Ngày xuất bản 10/04/2014
Ngày hiệu lực 01/06/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khác Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018
  2. Công văn số 406/UBND-QLĐTư ngày 17/01/2018 V/v Bãi bỏ các quyết định số 6887,7122,7779 liên quan đến phê duyệt giá trị bồi thường các dự án Tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài
  3. Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành
  4. Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thu nợ tiền sử dụng đất
  5. V/v thành lập Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu