Trích yếu nội dung
Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung chi tiết
Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đính kèm:
1.Quyet dinh 1900 ngay 05-11-2015.pdf

Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Số kí hiệu 1900/QĐ - TTg Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 05/11/2015 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019
  2. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019
  3. Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể, Bằng khen cho 09 tập thể và 07 cá nhân thuộc quận Liên Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
  4. Quyết định tặng cờ thi đua, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
  5. Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013