Trích yếu nội dung
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.39ND1.doc

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số kí hiệu 39/2012/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 27/04/2015 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 20/06/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Tổng kết trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn (2015 - 2020) phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2020 - 2025)
  2. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2020
  3. Ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao các phòng, ban và UBND các phường thực hiện trong năm 2019
  4. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019
  5. Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 13 tập thể, Bằng khen cho 09 tập thể và 07 cá nhân thuộc quận Liên Chiểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016