Trích yếu nội dung
Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.08-2014-QD-UBND.pdf