Trích yếu nội dung
Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.09-2013-TT-BNV.pdf

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.
Số kí hiệu 09/2013/TT-BNV Người ký Văn Tất Thu
Ngày ban hành 31/10/2013 Ngày xuất bản 31/10/2013
Ngày hiệu lực 01/12/2013 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV
  2. Tổ chức Hội thi công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của UBND quận Liên Chiểu
  3. Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp
  4. Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
  5. V/v ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2014