Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.163-2013-TTLT-BTC-BNV.pdf

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễm nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Số kí hiệu 163/2013/TTLT-BTC-BNV Người ký Trần Anh Tuấn - Trần Xuân Hà
Ngày ban hành 15/11/2013 Ngày xuất bản 15/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực TC-KT-NS Loại văn bản Thông tư Liên tịch
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017
  2. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
  3. Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 thành phố Đà Nẵng
  4. Về tính lệ phí trước bạ xe máy, xe ôtô, máy thuỷ, tàu thuyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  5. V/v Ban hành Quy định cho vay và hỗ trợ 100% tiền lãi đối với hộ đặc biệt nghèo