Trích yếu nội dung
thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội dung chi tiết
thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Đính kèm:
1.11.2015.TTLT.BGDDT.BNV.doc

thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số kí hiệu 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Người ký Trần Anh Tuấn và Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 29/06/2015 Ngày xuất bản 29/06/2015
Ngày hiệu lực 12/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Thông tư Liên tịch
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
  2. Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020
  3. Về việc thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019
  4. Về việc sửa đổi Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND quận Liên Chiểu về thi tuyển Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019
  5. Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021