Trích yếu nội dung
thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội dung chi tiết
thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Đính kèm:
1.11.2015.TTLT.BGDDT.BNV.doc

thông tư liên tịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số kí hiệu 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Người ký Trần Anh Tuấn và Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 29/06/2015 Ngày xuất bản 29/06/2015
Ngày hiệu lực 12/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Thông tư Liên tịch
Cấp ban hành Cấp Quận Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
  2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019
  3. Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Liên Chiểu năm 2019
  4. Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
  5. Nghị quyết V/v bãi bỏ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND quận Liên Chiểu Quy định về chế độ trợ cấp đào tạo đối với CB, CC, VC đnag công tác tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu