Trích yếu nội dung
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Nội dung chi tiết
Nghị định số 56/2015/NĐ-CPvề đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Đính kèm:
1.56-ND.signed.pdf

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Số kí hiệu 56/2015/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 09/06/2015 Ngày xuất bản 09/06/2015
Ngày hiệu lực 01/08/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực CBCC Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Liên Chiểu năm 2019
  2. Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
  3. Nghị quyết V/v bãi bỏ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND quận Liên Chiểu Quy định về chế độ trợ cấp đào tạo đối với CB, CC, VC đnag công tác tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc quận Liên Chiểu
  4. Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016-2021
  5. Nghị quyết V/v bãi bỏ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Quyết định thay thế, bổ sung đối tượng áp dụng tại Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND quận Liên Chiểu Quy định chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức quận Liên Chiểu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc