Trích yếu nội dung
Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến
Nội dung chi tiết
Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến
Đính kèm:
1.Nghi dinh 13_2012 ban hinh Dieu le sang kien.doc

Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến
Số kí hiệu 13/2012/NĐ-CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 02/03/2012 Ngày xuất bản 02/03/2012
Ngày hiệu lực 25/04/2012 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Chính phủ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2019
  2. Ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
  3. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ