Trích yếu nội dung
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ
Nội dung chi tiết
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ
Đính kèm:
1.TT+18-hương+dan+Dieu+le+SKien_chuadang.doc

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2012/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ
Số kí hiệu 18/2013/TT-BKHCN Người ký Nguyễn Quân
Ngày ban hành 01/08/2013 Ngày xuất bản 01/08/2013
Ngày hiệu lực 25/09/2013 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018 Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động KH&CN năm 2019
  2. Ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu
  3. Nghị định Ban hành Điều lệ Sáng kiến