Trích yếu nội dung
Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
Nội dung chi tiết
Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
Đính kèm:
1.Thông tư 16.2014 Hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.pdf

Thông tư Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp
Số kí hiệu 16/2014/TT-BNV Người ký Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành 20/11/2014 Ngày xuất bản 20/11/2014
Ngày hiệu lực 01/03/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Cấp Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV
  2. Tổ chức Hội thi công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của UBND quận Liên Chiểu
  3. Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ Lịch sử các cấp
  4. V/v ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2014